DÁREK PRO VÁS: Mini-trénink Pavla Říhy

Co úspěšní dělají jinak?

#1 Zvětšují své obzory...

#2 Neřeší své slabé stránky...

#3 Jejich práce je naplňuje...

#4 Přejímají plnou zodpovědnost za svůj život, za svoje úspěchy i neúspěchy

#5 Nebojí se dělit o své know-how...

#6 Co se naučí, převádějí do praxe...

#7 Neřeší své slabé stránky...

#8 Nenechávají se vyrušovat...

#9 Znají svoje sny a cíle...

#10 Dostávají svoje myšlenky ven z hlavy...

#11 Přemýšlejí strategicky...

#12 Umí přijmout krizi...

#13 Tráví čas s těmi správnými lidmi...

#14 Mají rádi změny...

#15 Mají rádi sami sebe...

#16 Nepřestávají se učit...

#17 Přejí úspěch i ostatním...

#18 Přijímají, místo aby bojovali...

#19 Nebojí se jít do rizika...

#20 Učí se ze svých chyb...

#21 Jsou vděční za to, co dokázali...

#22 Žijí vyvážený život...

#23 Dávají své myšlenky na papír...

#24 Jsou mistry svých emocí...

BONUS: Jaká je 13. komnata Pavla Říhy?